Описание

PB 550 BETONCHINO е циментова замазка, фабрично произведенa и лабораторно контролирана, съгласно БДС EN 13813 за вътрешно и външно приложение. Продуктът е разработен за машинно и ръчно полагане като земно-влажна замазка с дебелина от 30 mm – 55 mm.

PB 550 BETONCHINO е земно – влажна циментова замазка за интериорно и екстериорно жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.). Продуктът е подходящ за полагане в сухи и мокри помещения, както и като свързана замазка (директно свързана към основата), носеща замазка или изравняваща замазка.

Технически данни

Клас
CT – C30 - F5
Зърнометричен състав
до 3 mm
Якост на сцепление
> 2,0 N/mm²
Якост на опън при огъване
> 5,0 N/mm²
Якост на натиск
> 30,0 N/mm²
Устойчивост на износване
Клас А 10
Реакция на огън
Клас А1

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Универсално приложение
  • Лесна обработваемост
  • Ниска свиваемост
  • Висока товароносимост

ОПАКОВКА

  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага
  • Тегло на опаковката 25 kg
  • Палет от 48 торби – 1 200 kg
  • В насипно състояние – силоз с вместимост 20-22 m³