Начало > Продукти > EUROMIX GRUND DP

Описание

EUROMIX GRUND DP е готов за употреба дълбокопроникващ грунд, подходящ за грундиране на бетонови, калциево-сулфатни и други хигроскопични основи преди нанасяне на следващи покрития върху тях/ лепила за плочки, еднокомпонентни хидроизолационни покрития и др/. Заздравява субстрата и предотвратява химическите реакции между сулфати и циментовите алуминати, които водят до образуване на сол „етрингит“, причиняваща разделянето на двата слоя.

Технически данни

Съдържание на нелетливи вещества
19,7%
Време на изсъхване без лепене в един слой (бетон)
20 min.
Време на изсъхване без лепене в един слой (калциево-сулфатна замазка)
10 min.
Плътност
1,05 g/ml

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Безцветен
  • Лесно нанасяне
  • Без образуване на повърхностен филм
  • Без лепнене
  • Бързо изсъхване
  • Добро сцепление с основата

РАЗХОДНА НОРМА

Ориентировъчен разход: 0,200 kg/m²

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи от 16кг и 8кг

Референтни продукти