Описание

GK 1000 е фабрично произведена и лабораторно контролирана суха гипсо – варова еднопластова мазилка съгласно БДС EN 13279-1. Продуктът е разработен специално за машинно полагане по стени и тавани. Не е възможно ръчно полагане на продукта.

GK 1000 е гипсо – варова еднопластова мазилка за интериорно жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) върху стени и тавани. Не е подходяща за бани и мокри помещения.

Технически данни

Клас
B6/50/2
Зърнометричен състав
0.8 mm
Необходимо количество вода
48% - 50%
Якост на опън при огъване
≥ 1.0 N/mm²
Якост на натиск
≥ 2.0 N/mm²
Якост на сцепление
≥ 0.1 N/mm²
Насипна плътност
1200 kg/m³
Проницаемост на водни пари
6/10
Топлопроводност
0.28 W/mK табл. стойност
Реакция на огън
Клас А1

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока рентабилност

Паропропускливост

Лесна обработваемост

Отлично сцепление към основата

Притежава антибактериален ефект

Създава комфортна и здравословна атмосфера

РАЗХОДНА НОРМА

Ориентировъчен разход: 9.5 kg/m² при 10 mm дебелина

ОПАКОВКА

В насипно състояние – силоз с вместимост 20-22 m³

Референтни продукти