Описание

ML 2 е суха гипсова мазилка, фабрично произведена и лабораторно контролирана, съгласно БДС EN 13279 - за машинно полагане, за вътрешно приложение.

ML 2 е еднопластова гипсова мазилка – основно покритие с интериорно приложение в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.), върху стени и тавани.

Продуктът не е подходящ за приложение във влажна среда (бани, гаражи).

Технически данни

Клас
В1/50/2
Необходимо количество вода
46% - 48%
Якост на огъване
≥ 1.0 N/mm²
Якост на натиск
≥ 2.0 N/mm²
Якост на сцепление
≥ 0.1 N/mm²
Насипна плътност
1 380 kg/m³
Капилярна абсорбция
Клас W2
Проницаемост на водни пари
5/20
Топлопроводимост
0.34 W/mK табл. стойност
Реакция на огън
Клас А1
Съдържание на гипсово вещество
≥50%

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Паропропускливост
  • Висока рентабилност
  • Лесна обработваемост
  • Отлично сцепление към основата
  • Създава комфортна и здравословна атмосфера

РАЗХОДНА НОРМА

  • Ориентировъчен разход: 10.0 kg/ при 10 mm дебелина

ОПАКОВКА

  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага
  • Хартиена торба - 30 кг
  • Палет от 40 торби - 1 200 кг.
  • В насипно състояние - силоз с вместимост 20-22