Описание

TH 500 e фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес, съгласно БДС EN 998-2, за ръчно и машинно полагане, за вътрешно и за външно приложение.

TH 500 е варо – циментов хоросан за зидария на вътрешни и външни стени (носещи и неносещи) от керамични тухли, бетонни и коминни блокчета.

Технически данни

Клас
М 10
Зърнометричен състав
до 3 mm
Якост на натиск
10 N/mm²
Якост на сцепление
≥ 0.15 N/mm²
Коефициент на топлопроводност
0.78 W/mK
Капилярна абсорбция
0.94 kg/m² min⁰˙⁵
Проницаемост на водни пари
15/35
Реакция на огън
Клас А1
Плътност в сухо състояние
1 770 kg/m²

OСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Икономичност
  • Добро сцепление
  • Лесна обработваемост

ОПАКОВКА

  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага.
  • Тегло на опаковката - 30 kg
  • Палет от 48 торби – 1 440 kg.
  • В насипно състояние – силоз с вместимост 20-22 m³