Описание


betaKOLL e фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес на циментова основа, съгласно БДС EN 12004, за вътрешно приложение.

Продуктът е разработен на основата на Портландцимент, селектирани минерални пясъци, фибри и специални добавки за подобряване свойствата на продукта.

betaKOLL е циментово лепило за нормално абсорбиращи керамични плочки и фаянс (с размер до 30x30 cm), за нанасяне върху хоризонтални и вертикални основи. Подходящо за различни видове строително – ремонтни дейности: подготовка и изравняване на основата, шпакловане и зидария.

Технически данни

Клас
C1
Начална якост на сцепление при опън
≥ 0.5 N/mm²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода
≥ 0.5 N/ mm²
Якост на сцепление при опън след термично третиране
≥ 0.5 N/mm²
Якост на сцепление при опън след замразяване/размразяване
≥ 0.5 N/mm²

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Икономичност
  • Тънкослойно нанасяне
  • Дълготрайност
  • Сив цвят

ОПАКОВКА

  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага
  • Тегло на опаковката - 25 kg
  • Палет от 48 торби - 1 200 kg
Референтни продукти