Начало > Референтни обекти > с. Белащица 240 m² доставка и полагане на калциево- сулфатна течаща замазка CS 55F
с. Белащица 240 m² доставка и полагане на калциево- сулфатна течаща замазка CS 55F

Течащата замазка на калциево – сулфатна основа е саморазливна замазка, която капсулира изцяло подовите тръби или проводници и намалява потенциала за образуване на въздушни мехурчета/джобове, които могат да имат неблагоприятен ефект върху топлопреминаването, което прави нашата замазка CS 55F най-подходящия избор за полагане върху подово отопление.