Начало > Референтни обекти > гр. Кочериново 105 m² доставка и полагане на калциево-сулфатна течаща замазка CS 55F
гр. Кочериново 105 m² доставка и полагане на калциево-сулфатна течаща замазка CS 55F

7 дни след полагането на течната замазка, процесът на пускане в експлоатация започва с температура на водата от 25°C, която се поддържа такава за три дни. След това температурата на водата се повишава до максималната стойност (макс. 55°C) и се поддържа на това ниво най-малко 4 дни. Осигурете обилна вентилация, като отворите прозорци напречно. Важно условие е помещението да получава достатъчен обмен на въздух, за да се постигне ниска влажност на въздуха (65%). Изброените процедури продължават приблизително 4 седмици или до съдържание на влага от 0,5% (при полагане на плочки/паркет) или 1% (при монтиране на мокет). Моля, обърнете се към експерт по тестване на влага или фирма за монтаж на подови настилки за повече подробности.