Начало > Референтни обекти > гр. София 68 m² доставка и полагане на калциево- сулфатна течаща замазка CS 55F
гр. София 68 m² доставка и полагане на калциево- сулфатна течаща замазка CS 55F

Благодарение на високата течливост на саморазливната замазка е възможно да се постигне изключително гладка повърхност на пода.