EUROMIX - течаща замазка върху разделителен слой

EUROMIX инвестира в разработването на нови най-високотехнологични продукти, както и в иновативни мобилни инсталации за полагането им. Течащите (саморазливни) замазки се полагат върху бетонни и дървени подове и плочи. Когато полагането завърши, подът е идеално равен, не се нуждае от допълнителни изравнителни работи и има огледален блясък. Течащите замазки са най-добрия вариант за нанасяне върху водно подово отопление, за директно свързване и плаващи замазки. Те гарантират ефективност, качество и минимално замърсяване на обекта.