Описание

КТ 50 CeramKoll e фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес, съгласно БДС EN 998-2, за ръчно полагане, за вътрешно и за външно приложение.

КТ 50 CeramKoll е циментов хоросан за зидария на вътрешни и външни стени (носещи и неносещи) от керамични тухли, бетонни и коминни блокчета.

Технически данни

Клас
Мd
Зърнометричен състав
до 1.25 mm
Якост на натиск
27 N/mm²
Якост на сцепление
≥ 0.15 N/mm²
Коефициент на топлопроводност
1.11 W/mK
Капилярна абсорбция
0.060 kg/m² min⁰˙⁵
Проницаемост на водни пари
15/35
Огнеустойчивост
Клас А1
Плътност в сухо състояние
2010 kg/m²

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Икономичност
  • Добро сцепление
  • Лесна обработваемост
  • Тънкослойно нанасяне
  • Висока якост
  • Водо – и мразоустойчивост
  • Сив цвят

ОПАКОВКА

  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага.
  • Тегло на опаковката 30 kg
  • Палет от 48 торби – 1 440 kg